כתבה בבנין ודיור

"כתבה "בבנין ודיור
"לאחד במקום להפריד: בית שתוכנן כקן משפחתי ומחבק"